20°C / 22°C
 • Thu
 • 31°C
 • 17°C
 • Fri
 • 18°C
 • 16°C
 • Sat
 • 25°C
 • 15°C
 • Sun
 • 25°C
 • 15°C
 • Mon
 • 25°C
 • 15°C
 • Tue
 • 25°C
 • 15°C
 • Thu
 • 28°C
 • 19°C
 • Fri
 • 28°C
 • 19°C
 • Sat
 • 27°C
 • 20°C
 • Sun
 • 27°C
 • 20°C
 • Mon
 • 27°C
 • 20°C
 • Tue
 • 27°C
 • 20°C
 • Thu
 • 33°C
 • 19°C
 • Fri
 • 19°C
 • 17°C
 • Sat
 • 27°C
 • 16°C
 • Sun
 • 27°C
 • 16°C
 • Mon
 • 27°C
 • 16°C
 • Tue
 • 27°C
 • 16°C
 • Thu
 • 31°C
 • 15°C
 • Fri
 • 18°C
 • 14°C
 • Sat
 • 26°C
 • 14°C
 • Sun
 • 26°C
 • 14°C
 • Mon
 • 26°C
 • 14°C
 • Tue
 • 26°C
 • 14°C
 • Thu
 • 25°C
 • 22°C
 • Fri
 • 27°C
 • 23°C
 • Sat
 • 28°C
 • 23°C
 • Sun
 • 28°C
 • 23°C
 • Mon
 • 28°C
 • 23°C
 • Tue
 • 28°C
 • 23°C
 • Thu
 • 22°C
 • 18°C
 • Fri
 • 23°C
 • 18°C
 • Sat
 • 25°C
 • 21°C
 • Sun
 • 25°C
 • 21°C
 • Mon
 • 25°C
 • 21°C
 • Tue
 • 25°C
 • 21°C
 • Thu
 • 29°C
 • 18°C
 • Fri
 • 33°C
 • 18°C
 • Sat
 • 33°C
 • 19°C
 • Sun
 • 33°C
 • 19°C
 • Mon
 • 33°C
 • 19°C
 • Tue
 • 33°C
 • 19°C
 • Thu
 • 25°C
 • 14°C
 • Fri
 • 27°C
 • 15°C
 • Sat
 • 30°C
 • 16°C
 • Sun
 • 30°C
 • 16°C
 • Mon
 • 30°C
 • 16°C
 • Tue
 • 30°C
 • 16°C
 • Thu
 • 35°C
 • 18°C
 • Fri
 • 20°C
 • 16°C
 • Sat
 • 26°C
 • 16°C
 • Sun
 • 26°C
 • 16°C
 • Mon
 • 26°C
 • 16°C
 • Tue
 • 26°C
 • 16°C
 • Thu
 • 34°C
 • 18°C
 • Fri
 • 24°C
 • 16°C
 • Sat
 • 29°C
 • 15°C
 • Sun
 • 29°C
 • 15°C
 • Mon
 • 29°C
 • 15°C
 • Tue
 • 29°C
 • 15°C
 • Thu
 • 29°C
 • 17°C
 • Fri
 • 24°C
 • 18°C
 • Sat
 • 26°C
 • 17°C
 • Sun
 • 26°C
 • 17°C
 • Mon
 • 26°C
 • 17°C
 • Tue
 • 26°C
 • 17°C
 • Thu
 • 22°C
 • 18°C
 • Fri
 • 22°C
 • 18°C
 • Sat
 • 25°C
 • 20°C
 • Sun
 • 25°C
 • 20°C
 • Mon
 • 25°C
 • 20°C
 • Tue
 • 25°C
 • 20°C
Ranjeni Munusamy

Corruption charges against president jacob zuma

The ANC's big fat Nkandla migraine

Ranjeni Munusamy says President Zuma’s escape routes from the Nkandla scandal are dwindling.