Nompumelelo Ngubeni

EWN default image new logo
Nompumelelo Ngubeni is a news anchor at Eyewitness News based in Johannesburg. Follow her on Twitter: @MpumiNgubeni

News Feed