20°C / 22°C
 • Sun
 • 29°C
 • 14°C
 • Mon
 • 28°C
 • 16°C
 • Tue
 • 29°C
 • 14°C
 • Wed
 • 30°C
 • 15°C
 • Thu
 • 24°C
 • 15°C
 • Fri
 • 29°C
 • 15°C
 • Sun
 • 18°C
 • 13°C
 • Mon
 • 19°C
 • 12°C
 • Tue
 • 20°C
 • 13°C
 • Wed
 • 21°C
 • 14°C
 • Thu
 • 21°C
 • 14°C
 • Fri
 • 23°C
 • 14°C
 • Sun
 • 32°C
 • 15°C
 • Mon
 • 31°C
 • 17°C
 • Tue
 • 29°C
 • 15°C
 • Wed
 • 30°C
 • 17°C
 • Thu
 • 25°C
 • 16°C
 • Fri
 • 29°C
 • 16°C
 • Sun
 • 32°C
 • 18°C
 • Mon
 • 30°C
 • 15°C
 • Tue
 • 30°C
 • 18°C
 • Wed
 • 32°C
 • 16°C
 • Thu
 • 27°C
 • 16°C
 • Fri
 • 30°C
 • 15°C
 • Sun
 • 23°C
 • 17°C
 • Mon
 • 21°C
 • 17°C
 • Tue
 • 23°C
 • 18°C
 • Wed
 • 22°C
 • 18°C
 • Thu
 • 25°C
 • 18°C
 • Fri
 • 22°C
 • 18°C
 • Sun
 • 19°C
 • 14°C
 • Mon
 • 18°C
 • 12°C
 • Tue
 • 19°C
 • 13°C
 • Wed
 • 19°C
 • 13°C
 • Thu
 • 20°C
 • 11°C
 • Fri
 • 20°C
 • 15°C
 • Sun
 • 21°C
 • 9°C
 • Mon
 • 21°C
 • 7°C
 • Tue
 • 21°C
 • 8°C
 • Wed
 • 27°C
 • 8°C
 • Thu
 • 23°C
 • 9°C
 • Fri
 • 26°C
 • 9°C
 • Sun
 • 16°C
 • 12°C
 • Mon
 • 17°C
 • 11°C
 • Tue
 • 17°C
 • 12°C
 • Wed
 • 21°C
 • 12°C
 • Thu
 • 19°C
 • 12°C
 • Fri
 • 21°C
 • 13°C
 • Sun
 • 32°C
 • 16°C
 • Mon
 • 31°C
 • 18°C
 • Tue
 • 29°C
 • 17°C
 • Wed
 • 32°C
 • 16°C
 • Thu
 • 27°C
 • 17°C
 • Fri
 • 32°C
 • 16°C
 • Sun
 • 30°C
 • 15°C
 • Mon
 • 31°C
 • 12°C
 • Tue
 • 33°C
 • 13°C
 • Wed
 • 34°C
 • 12°C
 • Thu
 • 32°C
 • 16°C
 • Fri
 • 32°C
 • 15°C
 • Sun
 • 30°C
 • 16°C
 • Mon
 • 22°C
 • 17°C
 • Tue
 • 31°C
 • 15°C
 • Wed
 • 26°C
 • 17°C
 • Thu
 • 26°C
 • 16°C
 • Fri
 • 28°C
 • 16°C
 • Sun
 • 18°C
 • 12°C
 • Mon
 • 17°C
 • 10°C
 • Tue
 • 18°C
 • 10°C
 • Wed
 • 19°C
 • 11°C
 • Thu
 • 20°C
 • 10°C
 • Fri
 • 20°C
 • 12°C
The Industrial Development Corporation (IDC) logo. Picture. Supplied.

Tshokolo nchocho

Tshokolo Nchocho appointed as CEO of Industrial Development Corporation

Cabinet has approved the appointment of Tshokolo Nchocho as chief executive officer of the Industrial Development Corporation (IDC).