20°C / 22°C
 • Fri
 • 25°C
 • 14°C
 • Sat
 • 23°C
 • 15°C
 • Sun
 • 28°C
 • 16°C
 • Mon
 • 31°C
 • 18°C
 • Tue
 • 26°C
 • 16°C
 • Wed
 • 26°C
 • 16°C
 • Fri
 • 27°C
 • 19°C
 • Sat
 • 24°C
 • 17°C
 • Sun
 • 21°C
 • 16°C
 • Mon
 • 21°C
 • 16°C
 • Tue
 • 24°C
 • 17°C
 • Wed
 • 24°C
 • 17°C
 • Fri
 • 22°C
 • 16°C
 • Sat
 • 25°C
 • 17°C
 • Sun
 • 32°C
 • 18°C
 • Mon
 • 34°C
 • 19°C
 • Tue
 • 29°C
 • 18°C
 • Wed
 • 29°C
 • 18°C
 • Fri
 • 27°C
 • 15°C
 • Sat
 • 24°C
 • 15°C
 • Sun
 • 30°C
 • 15°C
 • Mon
 • 31°C
 • 13°C
 • Tue
 • 27°C
 • 14°C
 • Wed
 • 27°C
 • 14°C
 • Fri
 • 27°C
 • 19°C
 • Sat
 • 29°C
 • 24°C
 • Sun
 • 29°C
 • 20°C
 • Mon
 • 23°C
 • 20°C
 • Tue
 • 24°C
 • 20°C
 • Wed
 • 24°C
 • 20°C
 • Fri
 • 23°C
 • 18°C
 • Sat
 • 24°C
 • 19°C
 • Sun
 • 21°C
 • 14°C
 • Mon
 • 19°C
 • 14°C
 • Tue
 • 20°C
 • 15°C
 • Wed
 • 20°C
 • 15°C
 • Fri
 • 32°C
 • 18°C
 • Sat
 • 29°C
 • 17°C
 • Sun
 • 22°C
 • 13°C
 • Mon
 • 27°C
 • 12°C
 • Tue
 • 31°C
 • 15°C
 • Wed
 • 31°C
 • 15°C
 • Fri
 • 29°C
 • 17°C
 • Sat
 • 24°C
 • 13°C
 • Sun
 • 18°C
 • 10°C
 • Mon
 • 25°C
 • 9°C
 • Tue
 • 28°C
 • 12°C
 • Wed
 • 28°C
 • 12°C
 • Fri
 • 28°C
 • 17°C
 • Sat
 • 25°C
 • 16°C
 • Sun
 • 33°C
 • 16°C
 • Mon
 • 33°C
 • 17°C
 • Tue
 • 29°C
 • 18°C
 • Wed
 • 29°C
 • 18°C
 • Fri
 • 33°C
 • 15°C
 • Sat
 • 29°C
 • 17°C
 • Sun
 • 31°C
 • 17°C
 • Mon
 • 30°C
 • 14°C
 • Tue
 • 33°C
 • 15°C
 • Wed
 • 33°C
 • 15°C
 • Fri
 • 27°C
 • 17°C
 • Sat
 • 30°C
 • 18°C
 • Sun
 • 34°C
 • 17°C
 • Mon
 • 23°C
 • 17°C
 • Tue
 • 27°C
 • 16°C
 • Wed
 • 27°C
 • 16°C
 • Fri
 • 22°C
 • 15°C
 • Sat
 • 24°C
 • 19°C
 • Sun
 • 20°C
 • 15°C
 • Mon
 • 19°C
 • 15°C
 • Tue
 • 21°C
 • 16°C
 • Wed
 • 21°C
 • 16°C
Prof Malegapuru William Makgoba. Picture: healthombud.org.za

Eskom board

Makgoba 'honoured' to take over as Eskom interim chair

Newly appointed Eskom interim board chair Malegapuru Makgoba told Eyewitness News he's excited to take the hot seat.