20°C / 22°C
 • Wed
 • 17°C
 • 1°C
 • Thu
 • 15°C
 • 4°C
 • Fri
 • 19°C
 • 2°C
 • Sat
 • 22°C
 • 5°C
 • Sun
 • 18°C
 • 3°C
 • Mon
 • 20°C
 • 6°C
 • Wed
 • 14°C
 • 10°C
 • Thu
 • 15°C
 • 11°C
 • Fri
 • 15°C
 • 11°C
 • Sat
 • 18°C
 • 11°C
 • Sun
 • 24°C
 • 11°C
 • Mon
 • 17°C
 • 11°C
 • Wed
 • 19°C
 • 4°C
 • Thu
 • 20°C
 • 5°C
 • Fri
 • 21°C
 • 5°C
 • Sat
 • 24°C
 • 6°C
 • Sun
 • 20°C
 • 6°C
 • Mon
 • 21°C
 • 5°C
 • Wed
 • 21°C
 • 2°C
 • Thu
 • 15°C
 • 2°C
 • Fri
 • 22°C
 • -1°C
 • Sat
 • 22°C
 • 4°C
 • Sun
 • 20°C
 • 4°C
 • Mon
 • 20°C
 • 4°C
 • Wed
 • 26°C
 • 14°C
 • Thu
 • 24°C
 • 15°C
 • Fri
 • 23°C
 • 15°C
 • Sat
 • 22°C
 • 15°C
 • Sun
 • 23°C
 • 15°C
 • Mon
 • 22°C
 • 13°C
 • Wed
 • 21°C
 • 12°C
 • Thu
 • 17°C
 • 11°C
 • Fri
 • 19°C
 • 12°C
 • Sat
 • 16°C
 • 10°C
 • Sun
 • 25°C
 • 9°C
 • Mon
 • 28°C
 • 20°C
 • Wed
 • 11°C
 • 7°C
 • Thu
 • 13°C
 • 7°C
 • Fri
 • 14°C
 • 8°C
 • Sat
 • 19°C
 • 8°C
 • Sun
 • 25°C
 • 10°C
 • Mon
 • 20°C
 • 10°C
 • Wed
 • 13°C
 • 9°C
 • Thu
 • 14°C
 • 9°C
 • Fri
 • 14°C
 • 10°C
 • Sat
 • 17°C
 • 10°C
 • Sun
 • 22°C
 • 14°C
 • Mon
 • 19°C
 • 13°C
 • Wed
 • 21°C
 • 3°C
 • Thu
 • 20°C
 • 6°C
 • Fri
 • 22°C
 • 3°C
 • Sat
 • 24°C
 • 5°C
 • Sun
 • 20°C
 • 8°C
 • Mon
 • 21°C
 • 6°C
 • Wed
 • 20°C
 • 4°C
 • Thu
 • 11°C
 • 2°C
 • Fri
 • 16°C
 • -1°C
 • Sat
 • 20°C
 • 1°C
 • Sun
 • 19°C
 • 4°C
 • Mon
 • 20°C
 • 4°C
 • Wed
 • 27°C
 • 4°C
 • Thu
 • 27°C
 • 5°C
 • Fri
 • 21°C
 • 5°C
 • Sat
 • 24°C
 • 5°C
 • Sun
 • 19°C
 • 7°C
 • Mon
 • 23°C
 • 5°C
 • Wed
 • 19°C
 • 10°C
 • Thu
 • 16°C
 • 9°C
 • Fri
 • 19°C
 • 9°C
 • Sat
 • 16°C
 • 10°C
 • Sun
 • 25°C
 • 11°C
 • Mon
 • 28°C
 • 16°C

Bafana Nhlapo

EWN default image new logo
Bafana Nhlapo is the founding chairperson of non-profit organisation Black Orange Kairos.

News Feed